Indolencja zarządu ROD „Kwitnąca Dolina”

W sześciu artykułach pt. „INDOLENCJA ZARZĄDU” drukowanych w czasopiśmie „MY” pokazano wiele zaniedbań, niegospodarności, matactw i kompletnej nieudolności w zarządzaniu Kwitnącą Doliną. Przedstawione fakty dyskwalifikują ten niekompletny zarząd, niezdolny do pełnienia nadal jakiejkolwiek funkcji. Ostateczne rozstanie się z tymi osobami nastąpi na najbliższym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym działkowców. Uważamy, że nie ma sensu wysłuchiwać prezesa i jego ogólników.

Ustalamy własny porządek obrad, w którym znajdą się następujące punkty: ujawnienie stanu konta „Kwitnącej Doliny”, złożenie sprawozdania rocznego zarządu, ustalenie wysokości opłat za działkę, dyskusja, uchwalenie wotum nieufności dla zarządu.

Nastąpi przedstawienie nowego składu zarządu i podanie terminu przekazania dokumentacji i wszelkiego sprzętu przy udziale przedstawicieli Zarządu Okręgu, w tym księgowego. Nowy zarząd przedstawi plan pracy na najbliższy rok i dalsze lata. Oto co powinien zawierać program na lata 2017/18: Uporządkowanie stanu finansów, rozliczenie zarządu z działalności, doprowadzenie do 100-procentowej ściągalności opłat za działki, dokonanie przeglądu wszystkich działek i przekazanie zaleceń użytkownikom, usunięcie z obu parkingów składowiska śmieci, ustawienie 5 tablic ogłoszeniowych dla szybkiej informacji działkowców o postępach prac, doprowadzenie alejek do właściwego stanu, jak sprzed 20 lat. Oto główne punkty planu odrodzenia „Kwitnącej Doliny” w czasie czteroletniej kadencji nowego zarządu.

W celu łatwiejszego dotarcia do działek bez rozjeżdżania Ogrodu proponujemy ułatwienie dojazdu dla 40 użytkowników. Zamiast wjeżdżać do ogrodu od strony Swarzędza przez parking, będzie można do wspomnianych 40 działek dojechać autem obok ogrodzenia, wzdłuż torów. Będzie można równą alejką dotrzeć aż do furtki przy lesie, do działki nr 57. Stąd jest możliwość odwiedzić już pieszo sąsiadów z „Kwitnącej Doliny” II.

Ogrodzenie obu Ogrodów wymaga szybkiej naprawy. Istnieje ono trzydzieści lat. Wymagać będzie dużego zaangażowania sił i środków. W pierwszym etapie dokonamy przeglądu, by ocenić stan zniszczeń i przeprowadzimy kalkulację, by znaleźć środki na remont lub na budowę nowego ogrodzenia. Niezwłocznie podejmiemy starania o przywrócenie zlikwidowanych przez kolej barierek przez tory na „Kwitnącej Dolinie” I. Od 30 lat istniały, zatwierdzone przez ówczesne władze kolei w związku z zatwierdzonym projektem budowy Ogrodu. Do chwili obecnej nic złego się nie wydarzyło. Cel nasz osiągniemy, choćby miało się to oprzeć o sąd.

Nie zabraknie odwagi, aby podjąć się poważnego przedsięwzięcia – budowy świetlicy, którą pragniemy usytuować na parkingu nr 1. A skąd zdobyć na to środki? Mamy możliwości uzyskać je z PZD i z programów Unii Europejskiej. Przedstawiliśmy tu tylko ramowy plan naprawczy „Kwitnącej Doliny”. Dalsze inwestycje będą się pojawiały w dalszym skutecznym działaniu.

Henryk Rozwadowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest