Na co i jak wydano pieniądze Rada Osiedla Główna

Rada Osiedla Główna miała w 2016 roku do dyspozycji 525 tys. zł. Pieniądze te wydatkowano w ogromnej większości za pośrednictwem miejskich jednostek i wydziałów, którym zlecono do wykonania różne zadania na rzecz osiedla.

Trzeba tu podkreślić, że taka praktyka korzystania z owego pośrednictwa jest z konieczności stosowana powszechnie w osiedlowych samorządach Poznania. Pieniądze wydawane bezpośrednio przez rady osiedli stanowią bardzo niewielki udział w ich rocznych budżetach. Wynika to zapewne w dużym stopniu z nie posiadania przez osiedlowe samorządy samodzielności finansowej. Realizowanie dużych przedsięwzięć stanowi nadmierne obciążenie dla społecznie, bez wynagrodzenia działających radnych.

Zbyt duże uzależnienie rad osiedli od urzędników przy realizacji lokalnych zadań jest bez wątpienia problemem wymagającym jakiegoś rozwiązania lub choćby złagodzenia. Liczne przykłady dowodzą bowiem, że miejskie jednostki nie wydają osiedlowych pieniędzy dostatecznie gospodarnie i oszczędnie. Można nawet mówić o skandalicznych nierzadkich przypadkach szastania nimi, wręcz marnotrawienia.

Wracamy jednak do konkretnych wydatków osiedla Główna w minionym roku. Najwięcej, bo aż 339,5 tys. zł przekazano wydziałowi oświaty Urzędu Miasta na sfinansowanie remontów dachów: sali gimnastycznej Gimnazjum nr 20 i budynku Przedszkola nr 78. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał 105 tys. zł na urządzanie i utrzymanie Parku im. ks. T. Kirschke. Do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich oddano 41 tys. zł, za co wyremontowano 152 metry bieżące chodnika na ul. Suchej na fot.

Poza tym mniejsze kwoty przeznaczono na sport (9,2 tys. zł) i dofinansowanie straży miejskiej. na co i jak wydano pieniądze Samorząd Głównej na zadania bezpośrednio przez siebie realizowane wydał w ubiegłym roku tylko 22,4 tys. zł, a więc zaledwie nieco ponad 4 proc. rocznego budżetu. Mieszczą się w tym m.in. skromne diety przyznawane niektórym osiedlowym radnym jako rekompensata za wykonanie określonych zadań. so

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest