Chodnik na Harcerskiej

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Osiedla Główna wynika, że ta jednostka pomocnicza miasta została nakłoniona przez zastępcę prezydenta Poznania pana Mariusza Wiśniewskiego i zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Ireneusza Woźnego do przekazania 110 tys. osiedlowych pieniędzy na budowę chodnika na ulicy Harcerskiej. Zdaniem mieszkańców to zmuszenie lokalnego samorządu do wspomnianej decyzji jest niedopuszczalne i winno zostać unieważnione. Wspomniany chodnik powinien być wykonany kosztem budżetu miasta, a nie Rady Osiedla, ponieważ logicznie i funkcjonalnie jest ściśle związany z całym kompleksem ostatnio zrewitalizowanego stadionu Towarzystwa Sportowego Polonia. Ta wspaniała miejska inwestycja, bezcenna dla całej Głównej i okolic, powinna zostać połączona z centrum osiedla wygodnym bezpiecznym chodnikiem na koszt miasta i nie uszczuplać skromnego osiedlowego budżetu, w którym zaplanowano remonty innych zniszczonych chodników.

Na ul. Harcerskiej koniecznie powinien powstać nowy porządny chodnik zbudowany kosztem budżetu miasta.

Opinie zastępcy prezydenta Poznania i zastępcy dyrektora ZDM na ten temat zamierzaliśmy przedstawić publicznie na łamach niniejszego wydania Czasopisma Mieszkańców MY”, ale nasze propozycje złożone obu miejskim urzędnikom nie doczekały się dotąd odpowiedzi. Do tematu wrócimy w odpowiednim czasie.

Marcin Dymczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *