Co z Browarem?

Na początku grudnia ub. roku poprosiliśmy firmę Nickel o informacje dotyczące planów zabytkowego budynku byłego browaru Mycielskich w Kobylepolu, którego to obiektem wspomniana firma jest właścicielem. Na pytania nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, pomimo wstępnej obietnicy udzielenia nam pewnych informacji. Dlatego w styczniu br. napisaliśmy ponownie, że temat ten bardzo interesuje okolicznych mieszkańców, bo browar jest cennym zabytkiem, a jego zapowiadana rewitalizacja może wnieść wiele nowego w lokalnej rzeczywistości, wzbogacić pejzaż, stać się architektoniczną atrakcją i wyróżnikiem okolicy.

Oto nasze pytania, skierowane do dewelopera Nickel, który już kilka lat temu zbudował na terenie byłego browaru imponujące osiedle mieszkaniowe, tylko z browarem nic nie robi. :

– Czy zabytkowy obiekt zostanie zachowany w całości jako bryła architektoniczna bez zmiany zewnętrznego kształtu?
– Czy mogą być konieczne jakieś wyburzenia?
– Jakie główne adaptacje obejmą wnętrze budynku?
– Jakie funkcje ma pełnić były browar po remoncie i adaptacji?
– Czy jest możliwe przygotowanie jakiegoś pomieszczenia jako miejsce spotkań mieszkańców i lokalnych wydarzeń kulturalnych ?
– Kiedy rozpoczną się roboty na placu budowy, kiedy jest przewidywany finał?
– Czy mogą nam Państwo udostępnić jakieś wizualizacje ukończonej inwestycji
– Inne informacje na temat. Prosimy o wiadomość, jeśli informacje nie mogą nam być udostępnione.
– Bardzo prosimy nas powiadomić o ewentualnej konferencji prasowej, połączonej np. ze zwiedzeniem browaru w jego obecnym stanie.

Z poważaniem Marcin Dymczyk, redakcja „Czasopismo Mieszkańców My”.

Nie mając żadnej odpowiedzi od firmy Nickel, uznaliśmy za uzasadnione zwrócenie się z tym problemem do Miejskiego
Konserwatora zabytków w Poznaniu.

Sz. Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska
Jesteśmy mobilizowani przez mieszkańców do informowania o dalszych losach zabytkowego browaru Mycielskich w Kobylepolu. Właściciel obiektu firma Nickel nie udziela nam jak dotąd żadnych wiadomości na ten temat. Uprzejmie prosimy wobec tego o informacje, jakich działań oczekuje Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu dla zabezpieczenia przed dalszą dewastacją budynku dawnego browaru, do czego zobowiązana jest firma Nickel, w jakim terminie itp. Uprzejmie prosimy o odpowiedź, abyśmy odpowiednie informacje mogli zamieścić w najbliższym, lutowym wydaniu „Czasopisma Mieszkańców MY”.

Z poważaniem Marcin Dymczyk, redaktor.
Na reakcję Miejskiego konserwatora zabytków nadal czekamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *