Drzew nic nie zastąpi

Dajmy cień, tlen, świadectwo przeszłości

Mieszkańcy Poznania długo oczekiwali na szeroko zakrojoną debatę o ochronie drzew w mieście. I oto dnia 26 lutego br. zebrała się Komisja Dialogu Społecznego do spraw środowiska z udziałem miejskich radnych i osób zainteresowanych, jak obrońcy doliny Szklarki, przerażeni wycinką starych drzew przy ul. Ziemowita w Antoninku.

Był wśród nich naukowiec Lesław Rachwał – dendrolog znany od lat ze swej społecznej działalności w obronie przyrody. Ustalono. że konieczne jest wywołanie dyskusji na tematy przyrodnicze, zwłaszcza w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, stworzenie stref ochrony, ratowanie pojedynczych drzew. Napiętnowano nadmierne ogławianie drzew, przedstawiono stan zadrzewienia w wielu miejscach miasta i znikające pomniki przyrody. Komisja Dialogu Społecznego proponuje stworzenie mapy drzew, czyli elektroniczną bazę danych. Uzyskamy wstępną informację o istniejących zasobach drzew. Będziemy nawet wiedzieli o kompensacji każdego utraconego lub chorego drzewa. Taką mapę drzew tworzą już Wrocław i Kraków. Oczekujemy, że w naszym „Czasopiśmie Mieszkańców MY” będą publikowane systematycznie informacje o działaniach w ochronie przyrody, w tym zwłaszcza poznańskich lasów.

Henryk Rozwadowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *