Dla kogo nowy projekt MPZP?

Wygląda na to, że mieszkańcy zainteresowani przyszłością przyrodniczych walorów Doliny Szklarki przeoczyli zagrożenie. W grudniu 2018 roku w Antoninku przy znikomej frekwencji odbyły się drugie konsultacje społeczne, dotyczące projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły”. Istotne jest to, że ten projekt zmierza do zmiany już obowiązującego planu miejscowego „Dolina Szklarki. Nowy plan przygotowuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, kieruje Adam Derc (tel. 61 63 96 490).

Trzeba podkreślić, że teren przygotowywanego projektu o powierzchni 0,8 ha leży w granicach już uchwalonego w 2010 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Strumień Szklarka”. Wniosek o zmianę tego istniejącego mpzp złożyły 3 podmioty: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM, prywatny właściciel działki nr 4 oraz osoby prywatne będące właścicielami działki nr 1/3 przy ul. Dobromiły.

Można się domyślić, że właścicielem działki nr 4 jest Jerzy Donimirski, do którego należy znacznie większy teren w dolinie Szklarki. Tam ów właściciel kilka lat temu usiłował zbudować osiedle mieszkaniowe, ale ten skandaliczny zamiar szyty grubymi nićmi został udaremniony w wyniku zdecydowanych sprzeciwów licznych mieszkańców Antoninka. Miejscy urzędnicy przed społecznymi protestami byli przychylni planom wspomnianej inwestycji na cennych przyrodniczo terenach. Również teraz dzięki przychylności magistratu było możliwe podjęcie prac nad zmianą istniejącego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Szklarki”. Natomiast prawdziwa dbałość o zachowanie cennych terenów nakazywałaby urzędnikom uniemożliwić zmianę istniejącego stanu.

Specjaliści MPU napisali jednak: „Wykonana w wyniku wniosków analiza wykazała, że przystąpienie do sporządzenia planu dla tego obszaru jest zasadne”. Czym zasadne? – nie wyjaśniono. Wiodącym przeznaczeniem projektowanego nowego planu – czytamy – jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno bliźniacza lub szeregowa. Więc właśnie o to chodzi! Napisano też dla zachowania pewnych pozorów, że Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania mpzp „W rejonie ulicy Dobromiły”. Wiadomo przecież, że żadne opinie osiedlowych samorządów w Poznaniu nie są dla radnych i urzędników wiążące.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *