Nowy las w Antoninku

Rośnie życiodajna zieleń

W Antoninku, na przygotowanym terenie powierzchni ok. 0,4 ha przy ulicy Ziemowita i strumienia Szklarka posadzono sadzonki drzew liściastych, z których wyrośnie w przyszłości różnogatunkowy las dostosowany do miejscowego siedliska. Prace nadzorował leśniczy pan Ireneusz Kamiński, realizując swoją wcześniejszą informację o takich zamierzeniach, zgodnych z fachową dokumentacją, nauką i sztuką prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

Na wspomnianym terenie posadzono głównie buki, lipy, olsze i wiązy. Prace poprzedzono wyoraniem bruzd, ale zadanie było utrudnione, ponieważ na tym miejscu w przeszłości składowano nielegalnie, „na dziko” różne odpadki. Duże ich ilości trzeba było stąd wywieźć, zanim przystąpiono do nasadzeń. Termin sadzenia był właściwy, ale zagrożeniem stanowi utrzymująca się susza, która może zmniejszyć udatność nowej uprawy i zmusić do wykonania uzupełnień oraz poprawek. Należy dodać, jak wspomniał I. Kamiński, że wokół nowo zbudowanej „ścieżki w koronach drzew” zasadzono też krzewy takich gatunków jak leszczyna, kruszyna, kalina jarzębina i róża pomarszczona. Korzystne efekty tych działań pewnością będą widoczne za  kilka lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *