Jak uratować nasz zabytek

Z przerażeniem przeczytałem w najnowszym, sierpniowym numerze Czasopisma MY informację o planach wyburzenia charakterystycznego budynku zlokalizowanego za kamienicą przy ul. Głównej 38. Na stronie wydziału urbanistyki i architektury Urzędu Miasta Poznania znalazłem potwierdzenie, że rzeczywiście ktoś ubiega się o zgodę na to wyburzenie i sprawa ta jest właśnie w toku.
Jak jednak może być w ogóle dopuszczona do procedowania prośba o wyburzenie tego obiektu, skoro znajduje się on w gminnej ewidencji zabytków już od jesieni zeszłego roku, a prośba o wyburzenie pochodzi dopiero z 25 czerwca 2020 roku? Czy Główna znowu zostanie pozbawiona cennej, charakterystycznej budowli, jak w przypadku willi miejskiej przy ul. Głównej 5, też zabytkowej, też w ewidencji, a jednak zburzonej?
Andrzej Kapkowski

Po otrzymaniu powyższej korespondencji od naszego czytelnika, poprosiliśmy o wyjaśnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków Poznaniu. Nadzwyczaj szybko, bo jeszcze tego samego dnia 14 sierpnia br. otrzymaliśmy odpowiedź, którą przytaczam poniżej.
W związku z zapytaniem dotyczącym wiedzy Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie podania o pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego, w głębi nieruchomości przy ul. Głównej 38, informuję, że jest on ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Poznania przyjętej Zarządzeniem Prezydent Miasta Poznania nr 840/2019/P z dnia 17 października 2019 roku. W związku z tym, pozwolenie na rozbiórkę wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Postanowieniem nr 143/2020 z dnia 6 lipca MKZ odmówił uzgodnienia ze stanowiska konserwatorskiego projektu rozbiórki przedmiotowego budynku.
Obiekt ten posiada bogatą historię, nierozerwalnie związaną z dziejami dzielnicy i miasta. Powstał na przełomie XIX i XX wieku w tylnej części działki i pierwotnie był funkcjonalnie połączony z trzykondygnacyjną kamienicą frontową, w której znajdowała się restauracja. W przedmiotowym budynku znajdowała sala zebrań, w której spotykały się poznańskie stowarzyszenia i organizacje, m.in.: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bractwo Kurkowe, Młode Polki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Związek Inwalidów, Myśliwych itp. Okazjonalnie sala pełniła również funkcje teatralne.
Budynek zachował historyczną bryłę oraz wnętrze, z przestronną salą ze sceną, wspartą na kolumnach galerią obiegająca wnętrze oraz pomieszczeniami pełniącymi pierwotnie funkcje garderoby.

Dyrektora wydziału urbanistyki i architektury Urzędu Miasta Piotra Sobczaka zapytaliśmy, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się wniosek o pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku przy ul. Główna 38 oraz jakie skutki wynikają z odmowy uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Odpowiedź: Informuję, iż brak pozytywnego uzgodnienia rozbiórki przedmiotowego budynku przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oznacza, iż nie została spełniona przesłanka do wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. W związku z powyższym w dniu 04.08.2020r. wydano decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę. Decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna.
Podpisał Kierownik Odziału Architektury Jacek Skrzypczak

Ponownie skierowaliśmy pytanie do Miejskiego Konserwatora Zabytków:
Czy Państwa zdaniem istnieją jakieś szanse i możliwości trwałego uchronienia tego zabytku prze wyburzeniem? Może znane są Państwu przykłady takich skutecznych działań? Czy miasto mogło by się tu włączyć? Główna została objęta miejskim programem rewitalizacji, o czym władze Poznania poinformowały jakiś czas temu na publicznym spotkaniu z mieszkańcami. Może ta zapowiedziana rewitalizacja mogłaby tu pomóc podjąć jakieś skuteczne działania?
Odpowiedź nie nadeszła. Nie wiemy kto stara się o pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku, ale można domniemywać, że jest to właściciel nieruchomości, który ma wobec niej swoje zamiary. Może osiedlowy samorząd wykorzysta wszelkie możliwości nie dopuszczenia do najgorszego. Może władze masta uruchomią swoje możliwości?

Marcin Dymczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *