O Nas

„Czasopismo Mieszkańców MY” jest poznańskim miesięcznikiem wydawanym  regularnie od początku bieżącego tysiąclecia przez prywatną Agencję Dziennikarską Pro Publico, przy współpracy z licznym gronem autorów-wolontariuszy. Pierwszy numer naszej gazety ukazał się w styczniu 2001 roku i jak dotąd udało się konsekwentnie utrzymać miesięczny cykl wydawniczy bez jednego choćby wyjątku. Nie korzystamy z żadnych dotacji, a utrzymujemy się tylko z ogłoszeń i sprzedaży gazety.

Celem głównym działań zespołu redakcyjnego jest pokazywanie życia i wspieranie interesów lokalnych społeczności, zwanych często i słusznie małymi ojczyznami. Wielkie miasto jest zbudowane z tysięcy takich drobnych równoprawnych wspólnot terytorialnych, równoprawnych niezależnie od tego czy leżą w centrum, czy na peryferiach. O jakości życia poznaniaków bardziej decyduje infrastruktura ich osiedli niż wystrój Placu Wolności czy Starego Rynku i to nieustannie przypominamy władzom.

Nie popieramy żadnych opcji politycznych ani żadnych nie zwalczamy Radnych i prezydentów miasta oceniamy tylko według ich postępowania, a nie partyjnej legitymacji. Jeśli polityką jest domaganie się więcej uprawnień i pieniędzy dla lokalnych samorządów to taką politykę uprawiamy konsekwentnie. Mające swoje rady osiedla, zwane przez urzędników protekcjonalnie tylko jednostkami pomocniczymi, uważamy za podstawowe ogniwa samorządności, bez której nie da się budować prawdziwej demokracji.

Czasopismo Mieszkańców MY posiada szerokie grono współpracowników i sympatyków. Stale i chętnie współpracujemy ze szkołami, parafiami, stowarzyszeniami, harcerstwem, grupami społecznymi i z wszystkimi innymi partnerami w miejscowym środowisku. Korzystamy z pomocy tych, którzy patrzą władzy na ręce, wytykają błędy, przejawy niegospodarności, korupcji, stronniczości… Zapraszamy na nasze łamy autorów i ogłoszeniodawców!
Miesięcznik „Czasopismo Mieszkańców MY”, nakład 1200 egzemplarzy, cena 1,50 zł w tym 8 proc. VAT. Sprzedaż w osiedlowych sklepach i kioskach oraz w prenumeracie zbiorowej.

Adres redakcji:
ul. Bolesławy 1061-054 Poznań 
tel. 61 876 84 88

e-mail: sd@ roletim.pl 

www. czasopismomy.pl