Planty jak pierwotnie

Wielką, rzec można wiekopomną zasługą Rady Osiedla Warszawskiego, a zwłaszcza wieloletniego lidera Michała Grzesia jest odzyskanie dla mieszkańców osiedla całego dużego terenu po byłym przedszkolu przy ul Płockiej 4. W grudniu 2020 r., w wyniku kilkuletnich starań samorządowców, poznańska firma Jaxa Pol na zlecenie ZKZL sprawnie, szybko i zaskakująco tanio (za 46 tys. zł brutto) wyburzyła wszystkie poprzedszkolne obiekty oraz oczyściła teren przywracając cały obszar publicznemu parkowi zwanemu tu powszechnie Plantami.

Jest to zarazem akt historycznej sprawiedliwości, czyli usunięcie skutków samowoli niemieckiego okupanta, który podczas wojny w osiedlowym parku postawił przedszkole dla swoich dzieci, anektując znaczną część całego terenu. Po wojnie parterowy, barakowy budynek jeszcze przez ponad pół wieku służył polskim przedszkolakom aż do zamknięcia placówki, nie nadającej się już do wykorzystania.

Podziękowanie należy się osiedlowemu samorządowi, że uniemożliwił przekazanie terenu prywatnym inwestorom (chętnych nie brakowało) i przekonał władze miasta do przyłączenia go na nowo Plantom. Jest to równoznaczne z uratowaniem pierwotnej, unikatowej koncepcji światłych twórców Osiedla Warszawskiego z lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Planty są wspaniałym, namacalnym dowodem, że twórcy osiedla zadbali o wyłączenie z zabudowy znacznego obszaru w centrum zabudowy na publiczną zieleń, służącą do dziś wszystkim mieszkańcom. Okaleczone i zmniejszone przez wiele lat Planty, nie tylko znów cudownie uzyskują pierwotny kształt, ale nawet zostaną wzbogacone pięknym placem zabaw dla dzieci na miejscu byłego przedszkola. Trzeba więc tu zauważyć, że obecny samorząd Osiedla Warszawskiego chlubnie kontynuuje ideę tworzenia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych warunków życia.

Osiedle Warszawskie zdobyło 600 tys. zł z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rozbiórkę starego przedszkola i budowę placu zabaw. To zadanie zrealizuje Zarząd Zieleni Miejskiej, który przejmie grunt od dotychczasowego właściciela, czyli Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

MD

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *